jste zde: úvodní ›  Léto na Šumavě ›  Kulturní a technické zajímavosti a památky


Kulturní a technické zajímavosti a památky

Majestátní hrady a zámky nebo opuštěné zříceniny. Technické památky, které po sobě lidé zanechávají napříč generacemi. A v neposlední řadě přírodní památky dnes chráněné Národním parkem.

V jižních Čechách jsou také velmi známé městské rezervace, které stojí za návštěvu. Mezi nejznámější patří jistojistě na seznamu UNESCO zapsaný Český Krumlov. Další velkou atraktivitou je německý Passau, stejně tak uvedený na seznamu kulturních památek UNESCO. K dalším městským rezervacím patří a za návštěvu stojí také Písek, Prachatice a Strakonice.

Nesčetné množství muzeí, galerií a výstav a vše dopuručujeme :-)

Ostatních mnoho tipů vám doporučíme podle vašeho přání ....

 Penzion na Šumavě  

Hrady a zámky Šumavy 

Hrad Kašperk  Nejvýše položený královský hrad v Čechách, postavený na příkaz samotného císaře Karla IV., je dodnes působivou dominantou šumavského podhůří v okolí Kašperských Hor. Je oblíbeným výletním cílem, kolem něhož a k němuž vede řada turistických tras a cyklostezek. Z obou hradních věží je nádherný výhled na pásmo hraničních vrcholů centrální Šumavy. Dětem jsou určeny interaktivní prohlídky.Na nádvoří Kašperku, kde se často konají šermířská vystoupení, se nachází střelnice, obchůdek se suvenýry a občerstvení. Hrad otvírá své brány návštěvníkům také při nočních a zimních prohlídkách. www.kasperk.cz 

Synagoga ve Čkyni je souborem několika staveb s hlavní rozměrnou jednotraktovou stavbou postavenou v r. 1828 v prostém klasicistním slohu. Je zde situována hlavní a zimní modlitebna a několik dalších místností souvisejících s provozem synagogy. Uvnitř synagogy, v hlavním sále, je několik zajímavých zajímavostí. 3D svatostánek Aron ha-kodeš, zrestaurovaný z fragmentů dochovaných pod vrstvami pozdějších přemaleb. Ve čtyřech skříních je zde expozice Zaniklé synagogy Jižních Čech. Stavba byla v roce 1992 vyhlášena kulturní památkou České republiky. www.synagoga-ckyne.cz 

Vimperský zámek, který je dominantou města Vimperk, byl založen jako gotická hradní stavba na místě starého hradiště zvíkovským purkrabím Purkartem z Janovic. Do předhradí se vstupuje branou, velký dvůr je obklopený hospodářskými budovami ze 17. století a jsou zde také 2 kašny. Do vlastního zámku se vchází další branou se znakem a letopočtem 1622, s arkýřem na krakorcích a věžičkou. Pevnůstka Haselburg je obklopena hradební zdí a vpravo od vstupní brány stojí robustní okrouhlá věž o průměru 14 m. www.zamek-vimperk.eu 

Helfenburk najdete asi 5,5 km od městečka Bavorov ve Strakonickém okrese. Hrad se nachází na skalnatém vrchu Malošín v nadmořské výšce zhruba 683 m. Helfenburk je se svou rozlohou 1,27 ha jednou z největších zřícenin v České republice. V roce 1355 dal král Karel IV. Svolení k vystavění tohoto hradu bratřím z Rožmberka. Po smrti posledního z bratrů Rožmberků jejich potomci neudrželi helfenburské panství a hrad se stal majetkem Jana z Lobkovic. V současné době je hrad pod správou města Bavorov. Rozsáhlé zbytky hradu uprostřed lesa zahrnují i obě věže, z nichž jedna je upravena jako rozhledna, která poskytuje úžasný výhled do okolí a na nádhernou Šumavu. www.helfenburg.estranky.cz

Rabí je nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, jež se může pyšnit jedním z nejvyspělejších obranných systémů své doby v Evropě. Přijeďte navštívit sídlo jednoho z nejmocnějších rodů pozdně gotických Čech, pánů z Rýzmberka. Ostatně je vám známo, v jakých místech a proč přišel nejznámější husitský vojevůdce, Jan Žižka z Trocnova, o svoje jediné zdravé oko? Máte představu, jaký výhled skýtá pohled z hradní věže? Proč se okolnímu kraji říká už po staletí prácheňský, či jak hluboká je hradní studna? www.hrad-rabi.eu

Hrad Velhartice byl založen mezi roky 1290 - 1310, jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Stavbu započal Bohumil z Budětic, pokračoval Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic, oba oblíbení a věrní komorníci krále a císaře Karla IV.Po mnohaletém úsilí byly postupně zpřístupněny pro veřejnost jednotlivé partie hradních staveb i zámku s netradičně pojatými instalacemi. Návštěvník se může dle své volby věnovat středověku v prohlídkovém okruhu hradním, či se nechat pozvat do atmosféry života šlechtické rodiny v době pozdní renesance v okruhu zámeckém. www.hrad-velhartice.cz

Hrad Klenová - 13 km západně od Klatov nedaleko česko-německých hranic se nachází rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu Klenová, k níž byl v 19. století přistavěn novogotický zámek. V druhé polovině 19. století vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický komplex obytných a hospodářských budov (sýpka, vila, kaple sv. Felixe, statek). Na Klenové najdete historickou expozici z dějin hradu a zámku a několik výstav špičkového českého i zahraničního umění. Z hradu se nabízí jedinečné výhledy na centrální Šumavu. www.gkk.cz

Barokní zámek Horažďovice nejdeme ve stejnojmenném městě na Klatovsku, severozápadním směrem asi 16 km od Strakonic. Ve druhé polovině 13. století převzaly Horažďovice funkce krajského hradu Práchně a zřejmě tehdy vznikla i gotická tvrz, která patřila Bavorům ze Strakonic. Tento rod se také zasloužil o povýšení Horažďovic roku 1292 králem Václavem II. na město. Historie tohoto místa je velmi zajímavá, nejen architektonicky, např. právě zde při obléhání hradu a města roku 1307 zemřel nástupce Přemyslovců na českém trůnu Rudolf Habsburský. Multifunkční sál má kapacitu jednoho sta míst. Tady loutky hrají zatímco v Prachaticích například odpočívají a pózují (viz náš článek o Muzeu loutkového divadla v Prachaticích zde). Ještě více o Horažďovickém zámku...

Hrad Rožmberk nad Vltavou  Hrad původem z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců mocných Rožmberků. Ti se v průběhu dalších staletí stali jedním z nejvýznamnějších šlechtických rodů v Čechách. Hrad byl několikrát přestavován, přičemž nejvýrazněji ovlivnila jeho podobu přestavba v období renesance a později přestavba ve stylu anglické novogotiky. Interiér dnes ukrývá cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. V rožmberské síni uvidíte portrét Bílé paní, Perchty z Rožmberka, jež se zde podle pověsti čas od času zjevuje. Vybrat si můžete ze dvou prohlídkových tras. www.hrad-rozmberk.eu

Klášter Vyšší Brod Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě bylo založeno v roce 1259 Vokem z Rožmberka. Památku rodu Rožmberků střeží dodnes cisterciáčtí řeholníci, kteří klášter zároveň postupně rekonstruují. Tato národní kulturní památka je bez nadsázky perlou české gotické architektury. Návštěvníci si mohou prohlédnout klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož varhany prý oplývají jedním z nejkrásnějších zvuků u nás, dále filozofický a teologický sál, uvidí třetí největší knihovnu v ČR a také obrazovou galerii se sbírkami českého barokního malířství. Pod podlahou kostela je ukryta rožmberská hrobka, opředená mnoha tajuplnými pověstmi. www.klastervyssibrod.cz

Klášter Zlatá Koruna Bývalý cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Prohlédnout si zde můžete malý a velký konvent, kapitulní síň, klášterní jídelnu, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a nejstarší dochovanou část kláštera - kapli Andělů Strážných. www.klaster-zlatakoruna.eu

Vodní hrad Švihov  Švihov je největším a nejzachovalejším vodním hradem v Čechách. Toto pozdně gotické opevněné sídlo Půty Švihovského z Rýzmberka je tvořeno dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí postavenou na baště. Hrad s opevňovacím vodním systémem patřil k nejlepším pevnostem své doby. Návštěvníkům se představuje prostřednictvím dvou prohlídkových tras. První okruh přibližuje život na hradě v 16. století, druhá trasa vede zázemím hradu a ukazuje sklepy, hejtmanskou kancelář, strážnici, fraucimor a černou kuchyni. www.hradsvihov.cz

Zámek Chanovice a expozice lidové architektury   Expozice lidové architektury v Chanovicích je jednou ze tří stálých expozic klatovského Vlastivědného muzea Dr. Hostaše. Tvoří ji typické objekty lidového stavitelství jihozápadních Čech. Jsou zde prezentovány dobové formy bydlení, zemědělských činností, podomácké výroby a řemesel na vesnici. To vše z období druhé poloviny 18. století až první poloviny 20. století. Každoročně vždy první sobotu v červenci se zde koná Den řemesel, jenž je pěknou přehlídkou dovedností novodobých řemeslníků Plzeňského kraje. www.muzeum.klatovynet.cz

Zámek Chudenice  Původní gotickou tvrz založil ve 13. století Drslav z Chudenic. Na jejích základech byl později postaven Starý zámek. V roce 1592 dostaly Chudenice titul městečka a erb. Rod Černínů vlastnil zámek po celou dobu jeho existence (700 let). Josef Dobrovský zde působil 11 let jako učitel a přítel rodiny Černínů. Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je umístěno ve starém Černínském zámku v městečku Chudenicích ležícím v romantickém Pošumaví. Josef Dobrovský žil 11 let u hrabat Černínů. Od tohoto pobytu je odvozen i název muzea. Osobnosti V expozicích muzea jsou vzpomenuti všichni, kdož vytvářeli základ pro novodobou českou národní vzdělanost od Dobnera k Dobrovskému, stejně tak jako Palackého, J. E. Vocela, Julia Skarlandta, Janovského a dalších. Další osobnosti, které je v muzeu vzpomenuto, je nejvýznamnější chudenický rodák Jaroslav Kvapil, básník, spisovatel a dramatik a později šéf činohry ND v Praze. V jeho rodných místnostech se můžeme seznámit s jeho životem a dílem. www.chudenice.klatovsko.cz

Zámek Kratochvíle Prohlídková trasa zámku je zaměřena na prezentaci cenných renesančních interiérů z konce 16. století, kdy byla dokončena výstavba celého zámeckého areálu. Velká pozornost je věnována renesanční architektuře, manýristické malířské a figurální štukové výzdobě areálu. Hlavním tématem trasy je zařízení interiérů odpovídající konci 16. a začátku 17. století, tedy době působení posledních Rožmberků - Viléma z Rožmberka a Petra Voka. Návštěvníci jsou samozřejmě zváni do hlavní budovy areálu – do vily, mohou nahlédnout také do kostela Narození Panny Marie a projít se v zámecké zahradě. www.zamek-kratochvile.eu

Stravování

 

Pro přípravu pokrmů dbáme na nákup potravin převážně z místních ekologických zdrojů. Pochutnáte si na receptech starých i novějších, převážně však šumavských...

Více o STRAVOVÁNÍ

Ubytování a pokoje

Vaši dovolenou můžete strávit v útulných pokojích či apartmá s komfortním vybavením....

Více o ubytování

Vitalita a relaxace

 

K úspěšné a pohodové dovolené patří také příležitost k relaxaci.V Penzionu U Černého kohoutka si můžete dokonale odpočinout. Nabízíme několik relaxačních možností...

Více

Dovolená s dětmi

 

U nás dostane přesně to, po čem zatoužíte. Naší snahou je, aby jste si vaši rodinnou dovolenou jednoduše užili. Nabízíme Vám k tomu klidnou atmosféru a prostředí, bezvadné, pohodlné a funkční ubytování a služby...

Více

Památky v okolí

Stravování

Nechte se zlákat také úchvatnými výlety za památkami v okolí penzionu U Černého kohoutka. Nabízí se mnoho nádherných historických památek...

Více o památkách

Výlety na Šumavě

 

Již od hranice Šumavy jste součástí přírody a můžete se rozmazlovat pohledem do krajiny.  Příkré i měkké kopce Šumavy, lesy a stráně, louky i obdělané pole. Potoky, jezera, setkání se zvířaty na pastvinách i v lesích. To všechno můžete prožít a zažít při toulkách Šumavou. Všechny možnosti vám nabídneme k prozkoumání. Doporučíme vám nejzajímavější trasy a pro ty, kteří Šumavu dobře znají máme vždy nějakou tajnou a neobjevenou část.

Více

Zažijte pohodu a okouzlující místa Šumavy ...